FMA-Nillesen Bedrijfsadviseurs is een landelijk opererend multidisciplinair adviesbureau met een volledige expertise -middels bijna 20 jaar ervaring- op het gebied van:

                         * MILIEU (vergunningen)

                         * BODEM (onderzoeken)*

                         * ISO- en VCA-systemen

                         * ARBO - VEILIGHEID

(* bodemonderzoek, partijkeuring, begeleiding sanering)

FMA-Nillesen Bedrijfsadviseurs hecht grote waarde aan o.a. kwaliteit en service. Om de kwaliteit van ons bodemadvies en milieuadvies te waarborgen hebben wij een managementsysteem geimplementeerd conform de ISO 9001. 

Bovendien is FMA-Nillesen het enige milieuadviesbureau in de regio Noordoostpolder dat erkend is en derhalve bevoegd is voor het uitvoeren van bodemonderzoek, partijkeuringen grond (voorheen AP04) en begeleiding van bodemsanering in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit (KWALIBO).

Tevens zijn wij volledig op de hoogte van de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht). Sinds 1 oktober 2010 hebben wij reeds vele zgn. Omgevingsvergunningen aangevraagd voor diverse relaties uit verschillende uiteenlopende branches. Dit geldt eveneens voor het verzorgen van meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit

Wij hopen u met deze website een beeld te kunnen schetsen van wat FMA-Nillesen voor u kan betekenen op het gebied van Bodem, Milieu, Arbo, Veiligheid, ISO en VCA.

Uiteraard kunt u ook kostenloos en vrijblijvend contact opnemen met ons bureau voor nadere informatie en/of toelichting